Sensomotoryka

Sensomotoryka – czym jest?

Termin „sensomotoryka” określa i charakteryzuje wzajemne powiązanie pomiędzy postrzeganiem i odczuwaniem otaczającej nas rzeczywistości, ruchu i działania oraz związanych z tym umiejętności motorycznych. Jest to metoda oparta na ogólnie przyjętych podstawach teoretycznych związanych z rozwojem człowieka. Jej celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka poprzez wspieranie procesów sensorycznych i motorycznych, co wpływa na postrzeganie, myślenie, emocje, motywację i zachowanie.

Wskazania do terapii sensomotorycznej
 • trudności w nauce związane z nauką podstawowych technik szkolnych: czytanie i pisanie
 • problemy w zachowaniu – niekontrolowane reakcje emocjonalne, wybuchy agresji, opór w stosunku do wykonywania poleceń
 • zaburzenia w koordynacji ciała
 • niewłaściwa postawa ciała i niezgrabność ruchowa
 • zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 • zaburzenia koncentracji
 • obniżona sprawność manualna
 • problemy z koordynacją/precyzją ruchów, nieumiejętność planowania ruchu
Jak przebiega terapia?

Przed ustaleniem planu terapii przeprowadzana jest diagnoza sensomotoryczna. Polega ona na obserwacji prawidłowych i nieprawidłowych reakcji podczas testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych. Następnie dokonywana jest analiza uzyskanych wyników i ocena ich wpływu na sferę edukacyjną oraz zachowanie dziecka.

Nadrzędnym celem terapii jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości sensomotorycznej. W ramach oddziaływania terapeutycznego prowadzony jest trening równowagi, stymulacja proprioceptywna,

ćwiczenia regulujące napięcie mięśniowe, koordynacji ciała oraz ćwiczenia obejmujące motorykę dużą i małą.

Terapia sensomotoryczna obejmuje następujące elementy:

 • trening równowagi i koordynacji ruchowej;
 • trening regulacji napięcia mięśniowego;
 • ćwiczenia małej i dużej motoryki;
 • ćwiczenia czucia głębokiego.
Efekty terapii sensomotorycznej

Dzieci i młodzież uczęszczające na terapię sensomotoryczna wykazują ogromne postępy w zakresie motoryki dużej (np. jazda na rowerze, pływanie, gry zespołowe, rzuty do celu) jak i małej (np. wiązanie butów, posługiwanie się sztućcami, pisanie, rysowanie itd.). Trening psychoruchowy wspiera rozwój mowy, a w późniejszych etapach także naukę czytania i pisania. Nie sposób pominąć także pozytywnego wpływu terapii na emocje i funkcjonowanie w społeczeństwie – dziecko uczy się kontrolować gwałtowne reakcje, poprawia relacje z rówieśnikami, czuje się lepiej i pewniej we własnej skórze.

Więcej informacji na temat tej metody znajdziesz na
metodawarnkego.pl/sensomotoryka/opis-i-przeznaczenie-metody/

Zobacz, co o mojej pracy
mówią inni

"

Pani Ania okazała się bardzo pomocna: rzetelnie wyjaśniła mi przyczyny trudności mojego dziecka z ADHD oraz podpowiedziała, jak postępować. Jest niezwykle oddana swojej pracy, cierpliwa, ma świetne podejście do mojego syna. Już po kilku spotkaniach widać efekty – syn jest zmotywowany do wykonywania ćwiczeń i uczenia się.

"

Terapia sensomotoryki bardzo pomogła mojej córce w przezwyciężeniu trudności w nauce. Córka stała się spokojniejsza, bardziej skupiona. Poprawiła się jej pamięć. Dzięki atrakcyjnej formie tych zajęć córka bardzo chętnie w nich uczestniczy.

"

Mój syn z powodu dysleksji przez lata uczęszczał na różne terapie, ale nie było większych efektów. Dopiero dzięki terapii metodą Warnkego syn zaczął płynnie czytać i popełniać dużo mniej błędów przy pisaniu. Do tego polubił szkołę, zaczął się chętne uczyć i osiągać dobre wyniki.

previous arrow
next arrow
Slider

Twoje dziecko potrzebuje wsparcia zaufanego terapeuty?

Skontaktuj się ze mną.
Porozmawiamy bez zobowiązań i powiem Ci, jak mogę Wam pomóc.

Zadzwoń
numer tel. 697-653-903
lub napisz

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu przez Administratora.